Referenser

Ring mig på +46(0)70-6553991

Mats Karlsson, VD på Kils Bryggeri AB säger:

 

"Jag behövde hjälp med att systematisera vårt arbetsmiljöarbete. Vi hade redan rutiner kring arbetsmiljön men ville få dem dokumenterade - skapa mer ordning & reda.

 

Vi började tillsammans med Monica att inventera vad vi redan hade, sedan hjälpte hon oss att dokumentera allt, samt att hon skapade en "Personalhandbok" med alla rutiner kring både anställning och arbetsmiljö. Nu har vi skapat ett tryggare arbetsmiljö för alla.

 

Vi har också fått hjälp med en del arbetsrättsliga frågor. Vid en omorganisation fick vi hjälp att skapa en turordningslista, skicka förhandlingsframställan samt genomföra förhandlingen med Livs ombudsman.

 

För mig som företagare och arbetsgivare betydde det mycket att få tillgång till Monicas breda kompetens inom både arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete. Som arbetsgivare vill man ju alltid göra rätt, men det är svårt att vara helt uppdaterad på alla lagar och regler i detalj och då är det väldigt bra att kunna ta hjälp av någon som är väl insatt i detta".

 

 

Lise-Lotte Kvist, coachklient säger:

 

"Det kändes tryggt och upplyftande att bli coachad av Monica.

Efteråt så var jag både glad, kände mig stark och hade mer än

väl fått den information och de verktygen jag såväl behövde för

min framtid".

 

 

Copyright © 2016 Monica Törngren