Personalfrågor

Ring mig på +46(0)70-6553991

Jag kan hjälpa dig med de flesta frågor som rör personal och anställningar. Ex.vis hjälp med vad du ska tänka på när du anställer personal. Vad som gäller under anställningen rörande arbetsrätt och kollektivavtal. Samt hur du går tillväga om du behöver säga upp personal.

 

Jag försöker nedan dela upp arbetsrätten och vilka lagar och regler som gäller.....

 

Arbetsrätt kan delas upp i två huvudområden:

 

Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individens arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätt räkna in de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister.

 

Regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationer mellan arbetstagare och arbetsgivare.

 

Individuell arbeträtt:

 

  • Arbetsmiljölagen
  • Semesterlagen
  • Arbetstidslagen
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)
  • Diskrimineringslagen (särskilt 2:1-2:4)
  • Lagen om offentlig anställning (LOA)

 

Kollektiv arbetsrätt:

 

  • Förtroendemannalagen
  • Medbestämmandelagen (MBL)

 

-Arbetsrättslig rådgivning / HR-frågor o förhandlingar. Läs mer

 

 

Copyright © 2016 Monica Törngren